Uncategorized

פוסט אחד

תוכנות מחשב לילדים

תוכנות מחשב שונות

תוכנות מחשב ללימודים בבית הספר

אופיס לכל תלמיד

כל תלמיד בישראל יכול לקבל חינם תוכנות אופיס. אופיס לתלמידים מכיל כמה תוכנות מוכרות ומובילות ביניהן  תוכנת המצגות powerpoint ותוכנת וורד word לעריכת מסמכים.

למעבר לעמוד האופיס לכל תלמיד.

תוכנת אקרובט לצפייה בקבצים במחשב

אקרובט רידר היא תוכנה שמאפשרת לצפות בקבצים או להדפיסם במחשב.קבצים רבים נשמרים בתוכנה זו ועל מנת לפתוח אותם נדרש להוריד את התוכנה למחשב.

למעבר לעמוד על תוכנת אקרובט רידר.

הקלדה קולית בתוכנת גוגל דוקס

הקלדה קולית במחשב- אתם מדברים וכל מה שאותם אומרים מוקלד באמצעות המחשב על המסך. אתם לא צריכים לגעת במקלדת כדי לקבל הקלדה! 

למעבר לעמוד על תוכנת גוגל דוקס.